Mobil Damgalama

 * Program kurulumu yapmadan vahidifiyat.com adresi üzerinden şefliğe ait kullanıcı kodu ve şifre ile internet bağlantısı olan her yerden erişim imkanın sağlanması

  * Klasik kumpas veya dijital kumpas kullanarak okunan dikili ağaçların   çaplarının, Mobil    El

terminaline girişi sağlanarak hızlı damgalama işleminin yapılması


  * El Terminali kullanmadan da Orman Muhafaza Memuruna verilecek kullanıcı kodu ve şifre ile manüel, hızlı ve hatasız giriş imkanı


  * Yapılan bu girişlerin bilgisayar ortamına aktarılarak hiçbir hesaplama yapmadan

tek tuşla H1-A, H1-B, H2, H3 ve H4 çap gruplarında Dikili Ağaç Ölçü Tutanağı, Yardımcı Dikili Ağaç Ölçü Tutanağı ve Dikili Ağaç Ölçü Tutanağı İcmal raporlarının hazırlanması


İstihkak

  * Mutemede verilecek kullanıcı adı ve şifre ile onay verilen bölmedeki Kesme, Sürütme,

Yükleme, Taşıman ve İstif istihkak bordrosunun hazırlanabilmesi ve üretim stok cetvellerinin otomatik hazırlanması


Depo Stok Takip Programı

  * www.orman.web.tr adresi üzerinden, bilgisayara program kurulumu yapmadan, veri kaybı riski olmadan, internet bağlantısı olan her yerden verilere hızlı sorunsuz erişim imkanı ile depo stokunun tutulması aynı zamanda Şeflerin, İşletme Müdürlerinin, Şube Müdürlerinin online olarak depo takibinin yapılabilmesi sağlanabilmektedir. Ayrıca tüm depocu işlemlerini kolayca yaparak, depo stokunun hatasız, sorunsuz bir şekilde tutulmasını ve depo için gerekli raporların anında çıkarılmasını sağlamaktadır.

 Satış -İstif yeri defteri

 İstif kayıt defteri rapor halinde çıkartılması

 Taşıma raporu

 Emval durum cetveli

 Depo girişlerini Şeflik ve Bölme bazında ayrıntılı rapor

 Ebat cetveli hazırlama

 İhale satış öncesi bilgi cetveli ve satış sonucu bilgi cetveli

 Satılan partilerden teslim edilip kalan kısmının takibi

 İşletme Şefleri Anlık Depo girişini İzleme

 İşletme Müdürü Anlık Depo Durumunu izleme

 Bölge Müdürlüğü Anlık Depo Durumunu izleme

Vahidi Fiyat

Dikili Ağaç Ölçü Tutanağındaki veriler ile kriterler oluşturulup üretim dosyasında gerekli tüm raporlar hazırlanabilmektedir.


 Kesme Birim Fiyat Tespiti  Kooperatife yazı
 Kesme Vahidi Fiyat Kararı  Kooperatife cevap yazısı
 Sürütme Birim Fiyat Tespiti  Kooperatif Taahhütnamesi
 Sürütme Vahidi Fiyat Kararı  Kooperatif %25
 Yükleme Birim Fiyat Tespiti  Kooperatif % 51
 Taşıma Birim Fiyat Tespiti  Muhtarlığa Yazı
 Taşıma Vahidi Fiyat Kararı  Muhtarlığın Cevap Yazısı
 İstif Birim Fiyat Tespiti  Görevlendirme
   İlan Eki

Kesme Sürtme Taşıma İstif

İşin Kooperatif veya Köylüye verilmesinin ardından; taşımada kullanılacak araçların plakaları ve şoförleri, kesme sürütmede çalışacak personelin bilgileri vahidifiyat.com üzerinden girilerek gerekli raporlar hazırlanabilmektedir.


 Kesme Şartnamesi

 Sürütme Şartnamesi

 Taşıma Şartnamesi

 Araç Listesi

 Tevzi Listesi

 Saha Teslim Tutanağı

 Çalışanların Dikkat edeceği Hususlar

 Bölme Krokisi


Kaydı oluşturulan taşıt ve çalışan verilerinin el terminaline aktarılarak sahada yuvarlak odun tesliminin hızlı, hatasız yapılmasını ve Yuvarlak Odun Ölçü Tutanağının hazırlanabilmesi sağlanmaktadır.


Oluşan yuvarlak odunlara istenildiği takdirde barkodlama yapılarak, işlemlerin depo aşamasına kadar sadece barkod okutularak hızlı ve hatasız yapılabilmesini aynı zamanda mükerrer sevkleri, teslim alınmayan odunların sevkinin önüne

geçmesini ve hatalı hesaplamaları ortadan kaldırmasını   sağlamaktadır.


Mobil Sevk Pusulası

  * El Terminali ile sevk pusulasının mobil olarak sahada hazırlanması ve mobil yazıcı ile sahada hiçbir hesaplama yapmadan hızlı ve doğru şekilde çıktısının alınabilmektedir